‘భారతీయం’ కళార్చన 2019 వివరములు

దరఖాస్తు సమాచారం కొరకు క్రింద నొక్కండి దరకాస్తు ఆఖరి తేది
జాతీయ నాటకోత్సవాలు 30 నవంబరు , 2018
ఉభయ రాష్ట్రాల జానపద ఉత్సవాలు 15 డిసెంబరు , 2018
జిల్లా స్థాయి 64+ కళల పండుగ 31 డిసెంబరు , 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *